نقاشی حروف قرآنی با گلها توسط یک هنرمند افغانی  چاپ
تاریخ : شنبه 7 مهر‌ماه سال 1386

 

به گزارش وب سایت سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در شهر بن - آلمان  ، محمد حسن مومنی یکتن از نقاشان کشور افغانستان حروف قرآن کریم را با گلها نقاشی نموده است .
بخاطر زیارت حروف نقاشی شده قرآنعظیم الشان امروزمحفلی از سوی وزارت اطلاعات ، فرهنگ و توریسم  افغانستان درمرکز بین المللی مطبوعات این کشور برپا گردید .

دراین محفل دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات ، فرهنگ و توریسم درصحبتی ضمن تمجید از زحمات مومنی گفت: قرآنمجید از اغاز قرن دوم هجری ، هنگامیکه مسلمانان هم در عرصه علوم و هم در عرصه هنرها بر تحقیق و کاوش وصرف مساعی برای علم و هنر داشتند در خدمت قرآنمجید کوشیدند تا زمانه های دراز و قرون متمادی خدمات چشمگیری در هر دو عرصه در خدمت تزئین قرآنمجید بودند .

دکتر رهین افزود : قرآن مجید چنان با عاطفه و عشق به مسلمین ، مخصوصا" ملت ما آمیخت که در تمام زمینه های علمی و هنری ، نقش قرآنمجید ظاهر است .

وزیر اطلاعات فرهنگ و توریسم افزود : چندی قبل ما در امارت آرشیو ملی این وزارت نسخ تزئینی قرآنمجید را به نمایش گذاشتیم که هر صفحه اش ، هر لوحش نشان میدهد که قرآنمجید با عشق و عاطفه ملت ما آمیخته و چگونه مجموع هنرها در خدمت قرآن، درخدمت حواشی صفحات قرآن، ستون قرآنو متن تفسیر قرآنقرار گرفته است .

به سلسله همین خدمات هنری در خدمت قرآنمجید امروز هم در عصر ما هنرمندان ما بصورت مختلف در تزئین قرآنبا استفاده از هنر های شان کوشیده اند .

داکتر رهین افزود : نمونه ایکه امروز خدمت شما تقدیم میشود بازبدست هنرمند پر توان سر زمین ما که برای قرآنمجید حروف تازه تزئین کرده حروف که به عوض حروف شناخته شده ا زگلها ترسیم شده است .

بعدا" حسن مومنی دررابطه به کارهنری اش که حروف قرآنمجید را از انواع گل ها ترسیم نموده است صحبت نمود .

وی به خبر نگارآژانس باختر گفت، ظرف شش سال توانسته است حروف دوجلد از قرآنمجید را و همچنان ثلثی از سوره بقره شریف را با گلهای مختلف به تصویر در آورد .

وی شغلش را معمار راه وساختمان خوانده گفت : به هنر رسامی و خطاطی نیز دسترسی دارم و عشق و علاقه فراوان من نسبت به قرآنمجید مرا واداشت تا حروف قرآنمجید را باگلهای مختلف ترسیم نمایم .

دراین محفل وزرای صحت عامه ، مخابرات ، شهدا و معلولین ، امور جوانان ، رئیس کمیته ملی المپیک ، سفرای کشورهای اندونیزیا و پاکستان وعده یی از علما و قاریان قرآنمجید اشتراک داشتند